SREĐIVANJE ARHIVA (SREĐIVANJE, POPISIVANJE, OBRADA I TEHNIČKO OTPREMANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE)

Zaštita, obrada i korištenje gradivom u arhivama javnih ustanovama odvijaju se prema načelima i standardima arhivske struke. Arhivsko je gradivo od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu, a na zaštitu arhivskoga gradiva primjenjuju se i propisi o zaštiti kulturnih dobara. Javnim arhivskim ili registraturnim gradivom smatra se gradivo nastalo djelovanjem i radom tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća, javnih bilježnika i drugih osoba koje obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti.

1. Cjelokupno sređivanje, popisivanje, obradu i tehničko otpremanje poslovne dokumentacije (sređivanje arhive)!
2. Izrada XML-datoteke sa strukturiranim podacima za unos u sustav ArhiNet
Javne ustanove dužne su arhivsko gradivo :
  • čuvati u sređenom stanju i osiguravati od oštećenja do predaje nadležnom arhivu
  • dostavljati na zahtjev nadležnoga državnog arhiva popis gradiva i javljati sve promjene u svezi s njim,
  • pribavljati mišljenje nadležnoga državnog arhiva prije poduzimanja mjera koje se odnose na njihovo gradivo,
  • redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnoga gradiva,
  • omogućiti ovlaštenim djelatnicima nadležnoga državnog arhiva obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem njihova gradiva,
  • pridržavati se uputa nadležnoga državnog arhiva glede zaštite gradiva,
  • osigurati primjeren prostor i opremu za smještaj i zaštitu gradiva.

  1. Cjelokupno sređivanje, popisivanje, obradu i tehničko otpremanje poslovne dokumentacije (sređivanje arhive)!

Cijena:  po dogovoru!

(plaćanje jednokratno)

  1. Izrada XML-datoteke sa strukturiranim podacima za unos u sustav ArhiNet (nacionalni arhivski informacijski sustav) !

-“Pravilnikom o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/2007) uveden je novi način dostave popisa dokumentacijskih zbirki i gradiva koje one sadrže, tako da se oni nadležnom arhivu dostavljaju u elektroničkom obliku.

-Dostava u elektroničkom obliku omogućuje ažurno vođenje evidencija gradiva i znatno poboljšava mogućnosti pretraživanja i iskoristivost  podataka, bez suvišnog ispisa i prepisivanja podataka.

-Predviđena su dva načina dostave navedenih popisa u elektroničkom obliku: izravnim upisom u bazu podataka nadležnog arhiva ili- u obliku elektroničkog obrasca (xml datoteke sa strukturiranim podacima popisa) koji utvrđuje Hrvatski državni arhiv.

-Imatelji koji se odluče za dostavu putem elektroničkog obrasca popise će dostavljati u obliku XML – DATOTEKE 

 

NOVO!!   – Tvrtka ADMINISTRATOR D.O.O. , uz izradu  XML-datoteke u sklopu programa DIGITALNE ARHIVE kao dijela cjelokupnog programskog paketa za TAJNIŠTVO , nudi kao zasebnu uslugu i :

– IZRADU XML- DATOTEKE SA STRUKTURIRANIM PODACIMA ZA UNOS U SUSTAV ARHINET

Cijena:  500,00 kn

(plaćanje jednokratno)

 

 

 

 

Obratite nam se s povjerenjem!

Hvala Vam na Vašem upitu. Odgovoriti ćemo u najskorijem mogućem roku.
Došlo je do pogreške. Molimo Vas pokušajte ponovno.