Preuzmite AnyDesk
Preuzmite TeamViewer
“DIGITALNO UREDSKO POSLOVANJE”

Usluge

“DIGITALNO UREDSKO POSLOVANJE”

“DIGITALNO UREDSKO POSLOVANJE”

Tvrtka Administrator d.o.o. ugovorni je partner i ovlašteni zastupnik za distribuciju informacijskog sustava uredskog poslovanja „Digitalno uredsko poslovanje“ tvrtke InRebus d.o.o.. Jedna od naših zadaća je i vođenje brige o potrebama nadogradnje sustava u svrhu praćenja važećih zakonskih i podzakonskih propisa, te obuka i korisnička podrška korisnicima informacijskog sustava.

Opširnije
Sređivanje arhiva

Sređivanje arhiva

Zaštita, obrada i korištenje gradivom u arhivama javnih ustanovama odvijaju se prema načelima i standardima arhivske struke. Arhivsko je gradivo od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu, a na zaštitu arhivskoga gradiva primjenjuju se i propisi o zaštiti kulturnih dobara.

Opširnije
COP, Registar zaposlenih i e-porezna/SNU

COP, Registar zaposlenih i e-porezna/SNU

U sklopu naših usluga nudimo i usluge konzaltinga i podrške prilikom rada u sustavima: -COP (obračuni plaća, korektivni obračuni, obračuni materijalnih prava, korekcije materijalnih prava itd.) -REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU (pomoć pri unosu podataka u registar, ispravci pogrešnih unosa, itd.) -E-POREZNA ( sređivanje porezne uprave, povezivanje SNU, unošenje osobnih odbitaka djelatnika, izmjene poreznih olakšica, promjene PK kartice, unos PK kartice, itd.)

Opširnije
Programski paket za računovodstvo

Programski paket za računovodstvo

Tvrtka Administrator d.o.o. kao predstavnik za prodaju i održavanje LEPRINKA računovodstvenog software-a nudi vam uslugu instalacije i održavanja programskog paketa za računovodstvo, koji je u potpunosti usklađen s pratećom zakonskom regulativom.

Opširnije
Sudske presude u školstvu – obračun plaća po sudskim presudama

Sudske presude u školstvu – obračun plaća po sudskim presudama

Već dugi niz godina za naše klijente radimo obračune plaća zaposlenika prema sudskim presudama, uključujući i pripadajuće kamate. Ponude tvrtki koje nude „sama“ programska rješenja/aplikacije za obračun plaća prema sudskim presudama svode se u načelu samo na instalaciju predmetne aplikacije. Ono po čemu se naša ponuda razlikuje od ostalih „sličnih“ ponuda je to što smo „Mi“ ti koju odrađujemo cjelokupan posao za „Vas“.

Opširnije
Obavezni financijski izvještaji

Obavezni financijski izvještaji

Člankom 28. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, dalje u tekstu: Zakon) propisana je obveza sastavljanja financijskih izvještaja. Izvještaji se pripremaju na razini pravne osobe s uključenim podacima o poslovanju njezinih organizacijskih dijelova koji nemaju pravnu osobnost, odnosno nemaju svoj matični broj i OIB.

Opširnije
Javna nabava

Javna nabava

Naručiteljima (školama, vrtićima i dr. javnim ustanovama) nudimo sljedeće usluge: Izrada i ažuriranje Plana nabave/registra ugovora, uključujući unos stavku u EOJN RH Izradu Dokumentacije o nabavi za provedbu postupka javne nabave Provođenje cjelokupnog postupka javne nabave  Provođenje postupka jednostavne nabave sukladno internom aktu Naručitelja Izrada provedbenih dokumenata i internih akata iz područja javne nabave (Pravilnik o jednostavnoj  nabavi, itd.)

Opširnije
GDPR

GDPR

Ukoliko niste imenovali službenika za zaštitu osobnih podataka ili ste nezadovoljni postojećim službenikom, tvrtka Administrator d.o.o. nudi vam uslugu vanjskog službenika za zaštitu podataka iz naših redova koji posjeduje stručna znanja o pravu i praksama koja su nužna za obavljanje zadaće službenika, posebno imajući u vidu pravnu kompleksnost Uredbe kao i samog područja zaštite osobnih podataka.

Opširnije