Naručiteljima (školama, vrtićima i dr. javnim ustanovama nudimo savjetodavne usluge vezane uz:

  • izradu i ažuriranje plana nabave/registra ugovora
  • izradu i pregled Dokumentacije o nabavi
  • provođenju cjelokupnog postupka javne nabave
  • provođenje postupka jednostavne nabave sukladno važećim Pravilnicima
  • izradu provedbenih dokumenata i internih akata iz područja javne nabave
Što u slučaju kad nemate ovlaštenog predstavnika koji posjeduje važeći Certifikat iz područja javne nabave?

Zakonom o javnoj nabavi predviđena je ova situacija te je određeno da ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave (članovi Povjerenstva Naručitelja) ne moraju biti zaposlenici naručitelja.

Ukoliko u redovima zaposlenika nemate osobu koja posjeduje važeći Certifikat iz područja javne nabave – obratite nam se!

Mi ćemo iz redova naših zaposlenika osigurati stručnu osobu- Specijalista javne nabave koji posjeduje važeći Certifikat, a koji će vam kao imenovani člana Vašeg Povjerenstva (vanjski konzultant), potrebnim stručnim znanjem i vještinama pomoći u pripremi i provedbi postupka javne/jednostavne nabave, osiguravajući zakonitost samog postupka.

Obratite nam se s povjerenjem!

Hvala Vam na Vašem upitu. Odgovoriti ćemo u najskorijem mogućem roku.
Došlo je do pogreške. Molimo Vas pokušajte ponovno.